Kays´ın Kızı Umeyye

Rasûlüllah (S.A.V] Medine´ye yerleşip, Allah (C.C] orada dinîni açıklayıp yanında yer alan Muhacir ve Ensar´la Rasülüllah´i sevindirin­ce Umeyye Bînt Kays el-Gıfariyye Medine´ye hicret etti, müslüman ol­du ve Rasûlüllah´a bey´at etti.

Rasûlüllah (S.A.V), Kureyş´in Mekke´ye girmesine ve Beyt-i Haram´ı ziyaret etmesine engel olduğu Hudeybîye anlaşmasından sonra Medine´ye döndüğünde yahudiler:

? Muhammed saltanat ve mülkünün temelinde meydana gelen zayıflıktan dolayı Kureyş eşrafının ağır şartlarını kabul etti, dediler.

Rasûlüllah (S.A.V), onların müttefikleri Gatafan´a Arabları kendi­sine karşı kışkırtmak için haber gönderdiklerini öğrenince, onlar Me-dîne´ye anî bir baskında bulunmadan kendisi yahudiiere anî bir baskın yapmak için Hayber´e doğru yola çıktı.

Umeyye Bint Kays el-Gıfariyye Gıfar oğulları kadınları içinde gel­di ve onlar:

? Ya Rasûlellah! Biz de seninle birlikte gitmek istediğin yere (yani Hayber´e) gitmek istiyoruz. Böylece yaralılara bakar, gücümüz yettiğince müsiümanlara yardım ederiz, dediler.

Rasûlüllah (S.A.V) :

? Allah´ın bereketi üzere, dedi. Umeyme Bint Kays anlatır:

? Onunla birlikte çıktık. Ben yaşı küçük bir genç kızdım. Rasû-lültah (S.A.V) devesinde, heybenin bir gözüne beni yerleştirdi. Sabaha doğru mola verip deveyi çöktürdü. Ben de heybenin gözündeydim. Ama heybede benden gelen kan izleri vardı. İlk defa hayız görüyor­dum. Devenin yanında büzüştüm kaldım ve çok utandım. Rasûlüllah (S.A.V) benim halimi ve kanı gördü ve şöyle dedi: Herhalde sen hayız gördün? Ben de : Evet,dedim. O da : Kendini temizle. Sonr? bir su ka­bı al. İçine tuz at. Heybeyi kirleten kanlan yıka ve geri gel, dedi. Al­lah bize Hayber´in fethini nasip edince, bize ganimetten hediye kabi­linden boncuk ve gerdanlık gibi bâzı şeyler verip, ganîmet mallarına hissedar olarak ortak etmedi. Ben de hediye kabilinden boğazımdakı bu gerdanlığı almıştım.

Bu gerdanlık Umeyye Bint Kays el-Gifariyye´nin boğazından hiç çıkmadı. Âdet gördüğü zaman ancak İçinde tuz bulunan suyla yıkanır­dı.. Ölmeden önce, cenazesinin yıkanacağı suya tuz konulmasını ve Rasûlüllah´ın kendisine Hayber ganimeti olarak verdiği gerdanhklla dirlikte gömülmesini vasiyet etti. [1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Abdulaziz eş-Şennavi, Sahabe Hayatından Tablolar (Hanım Sahabiler), Uysal Kitabevi: 347-348.

Kitap: 

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Kitap okuyor musunuz?:

Son yorumlar