Hoca İmadülmülk

Hoca Ubeydullah Taşkendî hazretlerinin enişteleri... Hoca Ubeydullah Taşkendî:

? Hoca İmadülmülk benim büyük babamı görmeğe Taş-kend´e gelmişlerdi. Bizde misafirdiler. Gecenin büyük kısmı geç­miş ve hizmetçiler uykuya varmıştı. Ben, küçük bir çocuk ile be­raber yanlarında kalmıştım. Ben o kadar küçüktüm ki, çoktan ya­tağıma çekilmem lâzımdı. Büyük babam ile Hoca İmadüddin haz­retleri, benim bu umulmaz alâkamdan hayretteydiler. Onlar bir­biriyle sohbet ediyorlardı, ben de uzaktan dinliyordum. Hoca İmadüddin buyurdular : «istikamet, her türlü hâl ve kerametten üstündür!»

*

Mevlânâ Misafir isimli bir Türk şeyhi varmış. Hoca Ubeydullah hazretleri başlangıçlarında onunla sohbet ederlermiş. Bir aralık aynı hücrede beraber kalmışlar. Bir zaman sonra Mevlânâ Misafir Şâş´a gelmiş. Yine Hoca Ubeydullah hazretleriyle buluş­muşlar. O sırada Hoca Imamüddin yanlarına gelip Hocadan tari­kat yolunda kendisine rehberlik etmelerini istiyor. Hoca Ubeydul­lah hazretleri de şöyle mukabele ediyor : «önce manevî vücut sa­hibi olmaya bakın da size ondan sonra tarîkati telkin edelim!» Ve Hoca Imadülmülk´e üç gün mühlet veriyorlar.

Hoca Ubeydullah Taşkendî: ..

? Üç gün gördüm ki, hoca İmadüddin bizi gördü ve hiç ora­lı olmadı. Ben de oralı olmadım. Mevlânâ Misafire «Niçin mane­vî vücut bizde vardır demediler?» diye sordum. Bu defa Mevlâ­nâ Misafir «Manevî vücut ne demektir?» demez mi?.. Anladım ki, kendisinin bu ıstılahtan haberi yok. Ona, «Manevî vücut, mane­vî vücuda istekli olmaktır» dedim.

*

Tasavvuf ehlinin lisanında «Manevî vücut» ikinci defa doğuş demektir. Bu, sâlikin maddenin cenderesinden ve beşeriyet bağ­larından sıyrılışı, kurtuluşu.. Nitekim Hazret-i îsa «îki kere doğ­mayan, semaların melekût âlemine giremez!» buyurmuştur. El­bette ki manevî vücut ile gerçekleşen bir insanın ayrıca tarikat istemesine ihtiyaç kalmaz, fakat Hoca hazretlerinin buyurdukla­rı noktada «Manevî vücut» sadece bu ihtiyacı hissetmek ve ona tâlib olmak manasınadır. «Manevî vücut» demelerinin sebebi odur ki, böyle bir dileğin ışığı kalbe düşmedikçe zaten insanda istek doğmaz.

Kitap: 

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Kitap okuyor musunuz?:

Son yorumlar